شایعه مرگ

بدین وسیله به اطلاع میرساند، شایعات مبنی بر قتل یا مرگ بانو نادیا ذابحی دروغ کذب و تضاویر ویدئویی آنلاین و آفلاین منتشر شده به…
واتس اپ جان بچت!
واتس اپ جان بفرست!