روز زن دارما و مارتیا

نمیدانیم که روز جهانی زن را باید تبریک گفت یا نه، وقتی هنوز حقوق زنان مساله ایی قابل طرح و موضوعی مهم برای مبارزه است.

وقتی هنوز نفی حق زن بر بدن، نفی حق سفر، نبود حقوق برابر در مجامع بین المللی، رسانه ها و احراز مشاغل عالی رتبه توسط زنان، سرخط خبرهای رسانه هاست.

وقتی هنوز برای فراهم کردن محیطی امن و سرشار از احترام برای زنان در هر مجمعی باید جنگید.

وقتی زنان در ورزش، سینما، تئاتر، موسیقی و حتی علم جدی گرفته نمیشوند و تنها به دلیل زن بودن، باید تلاشی صد چندان برای اثبات توانایی ها و دانش خود کنند.

زنانی که تنها به دلیل زن بودن خود، به شکل های مختلف بارز و سیستماتیک مورد تبعیض و سرکوبقرار میگیرند.

و در این میان، زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی با مشکلاتی مضاعف روبرو هستند.

برای دارما و مارتیا هر روز، روز زن است، چرا که این مبارزه، رزم هر روز ماست.

نه به جنسیت زدگی، سرکوب و خشونت.
نه به نفی حقوق برابر.
نه به تسامح و تساهل وقتی سیستم کمر به نفی زن بسته است.

هر روز= روز زن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *