Featured Video Play Icon

بیش از حد دگرباش و مسلمان، بیش از حد مسلمان و دگرباش: زن دگرباش جنسی و ترس از تبعیض

حفسا مینویسد: “نادیده گرفته شدن در محل کار، در نظر گرفته نشدن برای ارتقاء شغلی، یا سخنان صریح ناشی از نفرت، برای زنان دگرباش جنسی…
Featured Video Play Icon

لغو اجرای گروه مشروع لیلا در فستیوال موسیقی لبنان

برگزارکنندگان این جشنواره دلیل لغو اجرای گروه مشروع لیلا را که خواننده اصلی آن همجنسگرا است، “جلوگیری از خونریزی و حفظ صلح” ذکر کردند. بیروت…