کمیسیون حقوق بشر مالزی می گوید که از برابری در ازدواج حمایت نمیکند.

کمیسیون حقوق بشر مالزی، سوهاکام، شایعات مبنی بر تلاش برای قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان را  انکار کرده است. با این وجود، کمیسیون تلاش برای تضمین حقوق…

نخست وزیر آتی مالزی با ممنوعیت همجنسگرایی مشکلی ندارد.

یک سیاستمدار مالزی که به طور گسترده ای انتظار میرود که نخست وزیر بعدی این کشور باشد اعلام کرده است که اظهارات همسرش مبنی بر…

نخست وزیر مالزی می گوید که این کشور نمی تواند حقوق دگرباشان جنسی را قبول کند.

مهاتیر محمد، نخست مالزی، روز جمعه (21 سپتامبر) گفت که مالزی نمی تواند حقوق ازدواج برابر یا حقوق دگرباشان جنسی را قبول کند. این آخرین ضربه…

حمایت انجمن اسلامی سنگاپور از حفظ بند 377A

انجمن دانش آموزان مسلمان سنگاپور و انجمن معلمان مذهبی (PERGAS) با تلاش ها برای لغو قانون همجنسگراستیز مخالفند. به گفته PERGAS، حمایت از حفظ بند…

انتقاد نخست وزیر مالزی از حکم تازیانه برای رابطه جنسی همجنسخواهانه

نخست وزیر مالزی، تازیانه زدن دو زن برای داشتن رابطه جنسی همجنسخواهانه در کشور محکوم کرد و گفت: ” این مجازات ایده عدالت و محبت…

اجرای حکم تازیانه در انظار عمومی دو زن در مالزی برای رابطه جنسی همجنسخواهانه

روز دوشنبه (3 سپتامبر)، مالزی دو تن از زنان را تحت قانون اسلامی به خاطر داشتن رابطه جنسی همجنسخواهانه در انظار عمومی تازیانه زد. گروه های…