کانادا: خلاصه تحقیق در مورد وضعیت بهداشت، سلامت و خدمات درمانی دگرباشان جنسی در این کشور

در اوایل سال جاری، کمیته دائمی مجلس عوام در حوزه سلامت، مطالعه وضعیت بهداشتی و خدمات درمانی دگرباشان جنسی با هدف کاهش نابرابری را آغاز…
Featured Video Play Icon

اسرائیل: اعتراض به اظهارات وزیرآموزش و پرورش در مورد تبدیل درمانی

گروه های حقوق دگرباشان جنسی در اسرائیل اعلام کرده اند که در حال برنامه ریزی اعتراضات علیه نظرات حامی وزیر آموزش و پرورش در زمینه…

عذرخواهی انجمن روانکاوی آمریکا برای طبقه بندی همجنسگرایی به عنوان یک بیماری روحی

انجمن روانکاوی آمریکا (APsaA) در روز جمعه (21 ژوئن) برای طبقه بندیهمجنسگرایی به عنوان یک بیماری روانی در گذشته عذرخواهی کرد. دکتر لی جاف، رئیس…

اختصاص بخش جداگانه به بیماران تراجنسی در بیمارستان های پاکستان

دادگاه عالی لاهور در پاکستان هفته گذشته تصریح کرد که بیمارستان های عمومی در استان پنجاب باید امکانات جداگانه ای برای بیماران تراجنسی ارائه دهند.…