Featured Video Play Icon

شاهزاده ویلیام می گوید با همجنسگرایی هر یک از فرزندانش هیچ مشکلی ندارد.

شاهزاده ویلیام، در هنگام بازدید از خیریه جوانان دگرباش جنسی بی خانمان آلبرت کندی (آکت)،  به سوال خبرنگار در مورد احتمال همجنسگرایی هر یک از…

چرا جامعه ی دگرباشان جنسی یک حق انسانی را به تعطیلات تبدیل کرد.

یک سال گذشت و دوباره وقت آن رسیده معنی جشن غرور را یادآور شویم. رهبران جنبش دگرباشان جنسی ممکن است به جوانترها ارزش داشتن چنین…

عذرخواهی انجمن روانکاوی آمریکا برای طبقه بندی همجنسگرایی به عنوان یک بیماری روحی

انجمن روانکاوی آمریکا (APsaA) در روز جمعه (21 ژوئن) برای طبقه بندیهمجنسگرایی به عنوان یک بیماری روانی در گذشته عذرخواهی کرد. دکتر لی جاف، رئیس…