Featured Video Play Icon

نمایش فیلم رنگین کمانی در خطوط هواپیمایی و بر فراز آسمان ها

اولین فیلم رنگین کمانی که توانسته است رتبه بندی مناسب برای کودکان را در هند کسب کند، با نمایش در هواپیمایی امارات تاریخ ساز خواهد…