Featured Video Play Icon

واقعیت های زندگی روزمره کارگر جنسی دگرباش مسلمان در لندن

مریم، یک لندنی دگرباش جوان، خود را با هنجارهای سنتی از جنسیت شناسایی نمی کند. بعضی روزها حجاب به سر میکند، بعضی روزها روسری اش…
Featured Video Play Icon

لاورن کاکس: “مهاجرت یکی از مسائل دگرباشان جنسی است.”

با حضور میلیون ها نفر از دگرباش جنسی وحامیان آنها در جشن غرورجهانی امسال در نیویورک در مبارزه مداوم برای برابری، فعالان حقوق دگرباشان جنسی…