عدم استفاده فیسبوک از شمایل های رنگین کمانی در طول ماه غرور دگرباشان امسال

امسال فیسبوک تصمیم گرفته است که شمایل های رنگین کمانی را در طول ماه غرور دگرباشان در اختیار کاربران قرار ندهد. سال گذشته پرچم رنگین…