دانشگاه  لبنان نخستين نمايش مد  دگرباشان اين كشور را ميزباني نمود.

به اشتراک بگذار:

دانشگاه آمريكايي لبناني به تازگي نخستين نمايش مد دگرباشان اين كشور را ميزباني نمود.

روز پنجشنبه ٢٦ اكتبر، آنيس عزدين دانشجوي طراحي مد طرح هاي سيال جنسيتي را به نمايش گذاشت، و خط بين مردانگي و زنانگي را محو نمود. او گفت كه نمايش مد او احتمالا نخستين نمايش مد دگرباشان در لبنان است.

 همجنسگرايي از لحاظ تكنيكي در لبنان غير قانوني است، و داراي يك ننگ اجتماعيي قوي در بين كل جمعيت است. ماده ٥٣٤ قانون مجازات لبنان داشتن روابط جنسي كه مغاير با قانون طبيعت است را ممنوع مي كند، در حالي كه محكومين اين قانون بسيار نادر هستند.

اما عزدين پريشان نشد.

او به گي استار نيوز گفت :”من نسبت به بازخورد منفي هراس نداشتم. من فكر مي كنم كه ماده ٥٣٤ يك بي آبرويي و فضاحت براي بشريت است.”

او گفت :”ما بايد كار كنيم تا آن را از زندگيمان پاك نماييم.”اين نمايش مد قطعا مشاجره هايي را تحريك خواهد كرد.

اين نمايش مد، مردهاي مدلي را در دامن ها و تاپ هاي چرمي و همچنين زنان مدلي در لباس هاي زنانه خاصي نشان داد.همچنين دگرباشان مختلفي در اين نمايش وجود داشتند، از جمله يك مدل  دگرجنس گونه و يك مدل  دوجنسه و نيز مدل هاي  همجنسگرا و  دوجنسگرا.

غزدين گفت كه اين كليكسيوني درباره  برابري جنسيتي،  گرايش جنسي و  حقوق زنان است.

او گفت :”من مي خواستم لباس هايي درست كنم كه ساده هستند، با اين وجود مدلي ايجاد كردم كه با پوشيدن آنها، قدرت، هويت قوي و جسارت ارائه دهد تا هويت واقعي  جامعه دگرباشان را نشان دهد.”

“البته من افرادي بسياري را يافتم كه اين ايده را تنها به دليل ارتقاي  برابري دوست نداشتند. اما ما بايد يك جايي آغاز كنيم.””ايده ي مدل من هميشه پيامي را ارسال مي كند.”

انيس عزدين اميدوار است كه به افراد قدرت بدهد كه آزاد باشند تا كسي كه هستند را بيان كنند.هر لباس و حتي هر انتخاب پارچه با دقت برنامه ريزي شده بود.

او به گي استار نيوز گفت :”رنگ ها سياه بودند تا نشان دهند كه همه ي افراد از  برابري جنسيتي رنج مي برند.””استفاده از پارچه نيز نقش بزرگي بازي مي كند. چرم واقعي، چرم مار، چرم مصنوعي، اين شكل هاي مختلف و ماسك هايي است كه ما مي پوشيم تا از جامعه مخفي شويم.”

او افزود :”پارچه هاي مش هركس را تشويق مي كنند تا كسي باشند كه واقعا هستند. شفاف باشيم و به آن افتخار كنيم.”

و عزدين براي آنچه در پيش دارد مي خواهد كه مرزهاي برابري را به پيش ببرد.

او گفت :”من فكر مي كنم كه من قطعا بيشتر و بيشتر درباره اين موضوع كار خواهم كرد. بويژه به دليل اينكه اين موضوعي است كه واقعا از نظر احساسي بر من تاثير مي گذارد.”

او افزود :”اكنون زماني است كه مردم اينجا آغاز به بيرون آمدن از خانه هايشان كنند تا هركسي كه مي خواهند باشند، شاد باشند و به كسي كه هستند افتخار كنند.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

ازفعالیت های ما حمایت کنید! 🔥2
امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

تکنولوژیست و فعال حقوق بشر