درخواست از پزشكان براي پايان دادن به آزمايش مقعد به عنوان آزمايشي براي همجنسگرايي

به اشتراک بگذار:

از اتحاديه هاي پزشكي خواسته شده است كه به آزمايش هاي اجباري مقعد در مورد افراد متهم به تماس  همجنسگرايي پايان دهند.

مجمع عمومي اتحاديه پزشكي جهان و  ديدبان حقوق بشر استفاده از آزمايش هاي اجباري مقعد را محكوم كرد.

آزمايش هاي اجباري مقعد بر مبناي علم مدت ها بي اعتبار قرن ١٩ پايه گذاري شدند. آنها پزشكان و ديگر پرسنل پزشكي را درگير مي كردند كه به اجبار انگشت ها و برخي اوقات چيزهاي ديگر را داخل مقعد فرد وارد كنند. اين تلاشي است تا مشخص كنند كه آيا آن فرد در دخول مقعدي دخالت داشته است.

اين آزمايش ها به عنوان مدرك اتكا مي شوند، كه تعقيب هاي قانوني براي تماس همجنس با رضايت طرفين در بعضي كشورهاست.مجمع عمومي اتحاديه پزشكي جهان و ديدبان حقوق بشر گفتند كه اين آزمايش ها هيچ پايه ي علمي ندارند، و اخلاق پزشكي را نقض مي كنند و رفتار وحشيانه، خواركننده و غيرانساني را وضع مي كنند كه مي توانند تا سطحي از شكنجه ارتقا يابند.

نيلا گوشال، پژوهشگر ارشد  حقوق بشر در ديدبان حقوق بشر گفت :”از اين پس قضاوت و داوري وجود دارد. بهانه اي براي دولت ها وجود ندارد كه آزمايش هاي مقعدي اجباري را بر روي افراد متهم به  همجنسگرايي ادامه دهند.”

“اتحاديه پزشكي جهان صدايش را به يك اجماع قريب به اتفاق رساند كه آزمايش هاي مقعدي اجباري به هر دليل، غير اخلاقي، غير علمي و ناموجه هستند.”

اتحاديه پزشكان جهان چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟اتحاديه پزشكان جهان از اتحاديه هاي پزشكي ملي خواست كه اعضاي خود را از شركت در اين آزمايش ها ممنوع كنند.اين اتحاديه همچنين از سازمان ها خواست كه به پزشكان و كارگران بهداشت درباره “طبيعت پوچ و غير علمي آزمايش هاي اجباري مقعد” آموزش دهند.پزشكان بايد واقعيت درباره اينكه اين آزمايش ها شكلي از رفتار شكنجه آميز يا بي رحم، غير انساني و خواركننده هستند، ياد دهند.”

اتحاديه پزشكان جهان همچنين از سازمان بهداشت جهاني خواست كه بيانيه اي رسمي در مخالفت با آزمايش هاي اجباري مقعد صادر كند.

استانداردهای اخلاقی

چندين كشور به استفاده از آزمايش هاي اجباري مقعد ادامه مي دهند كه شامل  تانزانيا، و اخيرا  مصر هستند. در ابتداي اكتبر، حدود ٥٧ نفر در مصر دستگير شدند و پس از اين اتفاق افتاد كه اين افراد در كنسرت گروه موسيقي لبناني مشروع ليلا پرچم هاي  رنگين كمان را برافراشتند.

عفو بين الملل گزارش داد كه حداقل پنج نفر از افرادي كه دستگير شدند مورد آزمايش هاي مقعدي قرار گرفتند.

گوشال گفت :”پزشكان نقشي حياتي و بسيار مهم در حمايت و تقويت استانداردهاي اخلاقي بازي مي كنند و اغلب بخشي از قطب اخلاقی جامعه هستند.”

“در مصر، تانزانيا و در تمامي كشورهايي كه در آنها افراد مورد آزمايش هاي اجباري مقعد قرار مي گيرند، پزشكان بايد در پايان دادن به اين بدرفتاري پيشرو باشند.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

ازفعالیت های ما حمایت کنید! 🔥44
امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

تکنولوژیست و فعال حقوق بشر