تايلند نخستين زندان فراگير دگرباشان جهان را در نظر دارد.

به اشتراک بگذار:

جرم در بين زندانيان مشكلي است كه بسياري از سيستم هاي حبس با آن مواجه هستند. اما زندانيان در تايلند اگر دگرباش باشند، امكان دارد كه به زودي در يك ساختمان كاملا جداگانه قرار داده شوند.

بنا بر اسوشيتد پرس، دولت تايلند يك زندان ويژه براي زندانيان دگرباش در نظر دارد.

با سپاس از گروه سیاست اصلاحات ١٩٩٣، زندانيان دگرباش بيشتر زندان ها از پيش در يك گروه جداگانه در نگهداري مي شوند.

تايلند كه اغلب به عنوان بهشتي براي همجنسگرايان توصيف مي شود، حدود ٣٠٠ هزار زنداني دارد كه بيش از ٦ هزار نفر از آنان به عنوان اقليت هاي جنسي ثبت شده اند.

واتچاراويت واچيرالرفوم رييس زندان ريمند پاتايا گفت :”اگر ما آنها را جدا نكنيم، افراد ممكن است دست به جنگ در مورد شريكي بزنند كه با او مي خوابند. اين ممكن است منجر به تجاوز، آزار و اذيت جنسي و گسترش بيماري شود.”

اما منتقدين مانند “جين سباستين بلنس” كه براي اتحاديه جلوگيري از شكنجه مستقر در سوييس فعاليت مي كند به اين اقدام به عنوان تبعيض آشكار اشاره نمود.”

“تفاوت قابل توجهي بين يك سياست بهداشت عمومي با هدف پيشگيري از بيماري هاي مسري و جدا كردن بخشي از جمعيت بر پايه گرايش جنسي يا هويت جنسيتي شان وجود دارد.”

“جابجايي امكانات و ساختمان زندان براي زندانيان دگرباش درواقع يك اقدام تبعيضانه است.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥3
امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

تکنولوژیست و فعال حقوق بشر