مطالعه جدید در مورد ارتباط ژنتیک با احتمال تراجنسی شدن جنین

به اشتراک بگذار:

طبق یک مطالعه اخیر، ممکن است بین تراجنسی بودن و آرایش ژنتیکی یک فرد ارتباط وجود داشته باشد. این مطالعه در تاریخ 21 سپتامبر در مجله بالینی غدد و متابولیسم منتشر شده است.

محققان با بررسی 380 تراجنسی زن و 344 تراجنسی مرد در استرالیا و ایالات متحده آمریکا، ارتباط بین آشفتگی جنسیتی و چندین ژن هورمون جنسی که سیگنال های جنسیتی را تنظیم میکنند، مورد بررسی قرار دادند.

آنها از یافته خود شگفت زده شدند: کشف “ارتباطی قابل توجه” بین چندین ژن و آشفتگی جنسیتی. این کشف تفاوت های تراجنسی ها را با مردم عادی در سطح ژنتیکی توضیح میدهد. این تحقیق، از مطالعه دیگری که به یک مولفه بیولوژیکی برای هویت تراجنسی اشاره دارد، از جمله مطالعه ای که در ماه مه نشان داد که فعالیت مغز در نوجوانان تراجنسی، بسیار شبیه به فعالیت های مغزی جنسیتی است که آنها برای خود در نظر میگیرند، حمایت میکند.

مطالعاتی از این دست، بر چیزی که فعالان جنبش دگرباشان جنسی از مدتها پیش به آن رسیده اند، مهر تایید میزنند: افراد تراجنسی “ذهنی” نیستند، در واقع جنسیتی را زندگی میکنند که خود را با آن شناسایی میکنند و نه جنسیتی که بدن آنها برایشان تعیین کرده است.

منبع:

https://www.lgbtqnation.com/2018/10/bombshell-study-links-genetics-possibility-transgender/

ما همه جا هستیم آزاد و برابر:

در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.

شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:

[spotifyplaybutton play=”https://open.spotify.com/user/1121544742/playlist/4JnNyUCoadN0GKdQ8OMTf7?si=2Hgk3EFBRsKDo2QeHMB4bQ”/]

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥21

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر