بپرس و بگو: دستورالعمل جامع ارائه خدمات پزشکی به دگرباشان جنسی

به اشتراک بگذار:

بپرس و بگو: سطح قابل قبول رضایت بیماران از جمع آوری روتین اطلاعات مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسیتی در چهار مرکز متنوع بهداشت در جامعه آمریکا.

چکیده:
زمینه:
انستیتوی پزشکی و کمیسیون مشترک قرار دادن سؤالاتی راجع به گرایش جنسی و هویت جنسیتی (SOGI) در درمان بالینی و ضبط این داده ها در سوابق سلامت الکترونیکی (EHRs) را توصیه کرده اند. این امر به طور فزاینده به عنوان گامی مهم در جهت مستند سازی منظم و پرداختن به نابرابریهای بهداشتی برای مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی محسوب می شود. دولت آمریكا در حال حاضر در حال بررسی امکان شمول مجموعه داده های SOGI در دستورالعمل مرحله 3 برنامه بهبود خدمات پزشکی جهت بهینه سازی استفاده معنادار از سوابق سلامت الکترونیکی است. با این حال ، برخی در مورد وجود روش استاندارد قابل قبول برای جمع آوری داده های SOGI در تنظیمات بالینی را زیر مطمئن نیستند.

روش تحقیق:
به منظور درک بهتر چگونگی پاسخگویی گروهی متنوع از بیماران به سؤالات SOGI در بخش مراقبت های اولیه، 301 بیمار به طور تصادفی انتخاب شده در چهار مرکز درمانی در سراسر ایالات متحده، به سوالات SOGI پاسخ دادند. سپس سؤالات پیگیری از آنها پرسیده شد. این فضای نمونه عمدتاً شامل بیماران دگرجنسگرا، متنوع از نظر نژادی و جغرافیایی و منطقه ای بودند.

نتایج:
این بررسی نشان داد که درمورد اهمیت پرسیدن سوالات SOGI ، در بین بیماران مورد بررسی اجماع شدیدی وجود دارد. بیشتر پاسخ دهندگان دگرباش جنسی بر این باور بودند که سؤالات ارائه شده در این نظرسنجی به آنها امکان می دهد تا وضعیت مربوط به هویت جنسی و جنسیتی شان را بطور دقیق مستند کنند. اکثر پاسخ دهندگان – دگرجنسگرا و دگرباش جنسی – گفته اند که در آینده به چنین سؤالاتی پاسخ خواهند داد. پاسخ دهندگان از رده های سنی اکثراً از پرسیدن سؤالات SOGI حمایت کرده و اهمیت لزوم آگاهی ارائه دهندگان خدمات پزشکی از وضعیت مربوط به هویت جنسی و جنسیتی شان را درک می کردند.

نتیجه گیری:
این مطالعه شواهدی را مبنی بر وجود پذیرش جمع آوری داده های SOGI و ادغام آن در الزامات استفاده معنی دار در سوابق سلامت الکترونیکی، برای نمونه های متنوعی از بیماران، از جمله افراد دگرجنسگرا و دگرباش جنسی ارائه کرد. با توجه به اتفاق آراء فعلی دستگاه های نظارت بر سیستم ارائه مراقبت های بهداشتی ملی و لزوم توجه بیشتر دولت به نابرابری های بهداشتی موجود علیه دگرباشان جنسی، این یافته ها که بر تمایل بیماران به پاسخگویی به سؤالات SOGI دلالت دارند، پیامدهای مهمی در سیاستگذاری عمومی در این زمینه خواهند داشت.

مرتبط:

https://doaskdotell.org/ehr/toolkit/

2
1
previous arrow
next arrow
2
1
previous arrow
next arrow
Shadow

منبع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25198577

ما همه جا هستیم آزاد و برابر:

در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.

شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:

[spotifyplaybutton play=”https://open.spotify.com/user/1121544742/playlist/4JnNyUCoadN0GKdQ8OMTf7?si=2Hgk3EFBRsKDo2QeHMB4bQ”/]

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥63

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر