Featured Video Play Icon

آنچه ژنتیک در مورد هویت جنسی به ما می آموزد.

به اشتراک بگذار:

بله ، زندگی جنسی شما تحت تأثیر دی ان ای شماست. اما مسآله پیچیده تر از اینهاست.

به عنوان محققان زیست شناسی و جامعه شناسی که مرد همجنسگرا هستند، ما مدتهاست که تعجب کرده ایم (و بحث می کنیم) که آیا گرایش جنسی ریشه در بیولوژیک دارد یا خیر. ما شاهد توجه به یافته های دهه 1990 که ادعا میکرد گرایش جنسی مردان به مارکرهای خاص دی ان ای مرتبط است – بودیم ، و بعد مشاهده کردیم که نتیجه این تحقیقات زیر سوال رفت. ما در مورد اینکه دو نفرکه از جهات مختلفی با هم متفاوتند، واقعاً می توانند هویتی مشترک ناشی از زیست شناسی مشترک داشته باشند، فکر کردیم.

داده های جدید در نهایت به پرسش های ما پاسخ می دهند.

مطالعه ای منتشر شده در روز پنجشنبه در مجله Science، دی ان ای و رفتارهای جنسی نزدیک به 500000 نفر را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق ثابت کرد که جنسیت شرکای جنسی شما در واقع تحت تأثیر ژنهای شماست. اما همچنین دریافت که پیش بینی رفتار جنسی شما تنها از دی ان ای شما امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، این مطالعه نشان می دهد كه اگرچه زیست شناسی عمیق ترین بخش هویت ما را تشکیل می دهد، اما هویت ما بطور همزمان از تجربه های شخصی و اصیل که به شکل گسترده تری در پیشینه فرهنگی و اجتماعی تعمیم یافته تشکیل میشود.

محققان با شمول یکی از ما (دکتر ودو) در این تحقیق، نشانگرهای ژنتیکی افرادی را که به این سؤال که “آیا تا به حال با فردی همجنس رابطه جنسی برقرار کرده اید”، مورد تحلیل قرار دادند. محققان بر این باورند که تفاوت های ژنتیکی موجود، یک سوم تنوع در رفتارهای جنسی را توضیح میدهند. این مطالعه همچنین تشخیص چندین نوع توالی DNA مربوط به داشتن تجربه رابطه جنسی همجنسخواهانه را شناسایی کرد.

بنابراین ، بله ، زندگی جنسی شما تحت تأثیر ژنهای شماست.

این نتیجه با تجربیات و شهودهای شخصی ما منطبق است. میل جنسی به طور معمول پایدار است ، چیزی که اغلب از اولین گرایش ها و تمایلاتمان به آن پی می بریم. علاوه بر این، یکی از چندین نوع دی ان ای شناسایی شده در این مطالعه به نقش رشد غدد جنسی، که با تحقیقات قبلی که گرایش جنسی را به هورمون ها ربط میدهد همخوانی داشته و ربط میدهد، دلالت دارد.

منبع:

ما همه جا هستیم آزاد و برابر:

در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.

شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:

[spotifyplaybutton play=”https://open.spotify.com/user/1121544742/playlist/4JnNyUCoadN0GKdQ8OMTf7?si=2Hgk3EFBRsKDo2QeHMB4bQ”/]
🔥182ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥182

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر