حق نشر ، کپی برداری و اقتباس

به اشتراک بگذار:

چنانکه در قوانین، رسوم و منش اقوام، ملل ، کشورها، جوامع و افراد متشخص و حرفه ایی واضح و مبرهن است، و چنانکه در تمامی صفحات متعلق به تارنماهای دارما و مارتیا آمده است، حق نشر، کپی برداری و اقتباس از آثار، خدمات، محتوا و هر آنچه ثبت و ارائه شده توسط ماست، متعلق به ما بوده و هر گونه تقلب و رفتار غیر حرفه ایی در این زمینه اعم از کلی یا جزئی با پیگرد بسیار جدی قانونی مواجه خواهد شد.

اگر چه بروز چنین رفتارهای بی خردانه و غیر حرفه ایی از سوی فعالان شهرتمند به دزدی و دروغ و بی سوادی، وابستگی سیاسی، فساد مالی و جاسوسی چیز جدیدی نیست، اما حمله به حقوق مادی و معنوی دارما و مارتیا، رکورد جدیدی است که البته با پیگرد قانونی و مجازات سنگین، منتفی و درس عبرتی خواهد شد برای جهانیان. که اهل پارسه بی خردان و بی همه چیزان را از خود نمیدانند.

با آغاز به کار جنبش و مرکز عالی بین المللی حقوق بشر، خدمات ارائه شده ما با وقاحت تمام تحت نامی مشابه، با اعضای هیئت مدیره دروغین و دو کارمند معلوم الحال تحت نام جعلی و نا موجود در فضای مجازی:

www.movements.org

ارائه شد که ساعتی پس از شروع به کار با شکایات فراوان بسته و به فضای مجازی محدود به بانو ذابحی محدود شد. این وب سایت که با هدف جمع آوری اطلاعات معترضان، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و دیگر بانیان خیری که می توانستند هدف اخاذی های مالی حتی قرار بگیرند، طراحی و راه اندازی شده بود که با کوچک ترین حرکت و گزارش دارما و مارتیا از فضای مجازی حذف شد.

برای امنیت، رفاه، قانون مندی، رفتار و زندگی متمدنانه، عاملان و مشارکت کنندگان، مبلغان و حامیان چنین جنایاتی را به قانون معرفی کنیم.

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥26

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر