عشق آریایی: از حماسه انسانی بگو

به اشتراک بگذار:

از آهنگ های عاشقانه و رقص رنگین کمانی گفتیم. از عشق آریایی، حماسه انسانی که با آن مرزهای جنسیت را در هم شکسته ایم میگوییم.

روز عشاق که برخی منتسب به ایرانیان میدانند، بر اساس تاریخ طبری، اولین بار توسط رومیان و نه با ارجاعات مذهبی، بلکه با رویکردی اومانیسمی و انسان شناسانه از احوالات عارض بر خویش گرامی داشته شد.

امروز پس از چهار هزاره، روز عشاق در هر تقویمی هم چنان باید تنها با رویکردی اومانیسمی و انسان مدارانه از خویشتنی خویش با دیگری از خویشاوندی همنوعی و نه جنسیت زده و جنسیت مدار، گرامی داشته شود.

و البته رومیان، بسا و بسی بسیار از اهل پارسه آموخته بودند و چنان که باز در مجلد هشتم تاریخ طبری صفحات شماره گذاری شده به زوجیات عدد 19 آمده است، پارسه و یکتاپرستان خویش فرا به پرستش هی یو، عشق را از پرستش او و باور اهورایی بودن خلقتشان درک و سپس در دیگری از نوع یافتند و گرامی داشتند.

روز عشاق این تقویم و این جغرافیا بر “انسانهای” عاشق و پارسه نوش…

مرز پرگهر – علی عظیمی و گلشیفته فراهانی

از فعالیت های ما حمایت کنید:

برای حمایت مالی از ما با کارت های اعتباری از گزینه های زیر استفاده کنید. در صورت تمایل به ارسال مستقیم حمایت مالی توسط سیستم بانکی، از لینک “از فعالیت های ما حمایت کنید!” در زیر استفاده نمایید.

بسته طلایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$100.00

بسته نقره ایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$50.00
بسته برنزی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$20.00
🔥74

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥74

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر