Featured Video Play Icon

عیدی دارما و مارتیا

به اشتراک بگذار:

دارما و مارتیا در طی سالها تلاش عینی و عملی برای حقوق مدنی، شهروندی و بشری انسانها از جمله دگرباشان جنسی، همواره در راه آموزش، اطلاع رسانی و کنشگری پیشرو و پیروز بوده است.

در زمانی که جامعه فارسی زبانان با از هم گسیختگی و واگرایی که با هدف نابودی هر جنبش عدالت گسترانه ایی مهندسی شده بود، مواجه بود و دست و پنجه نرم میکرد، دارما و مارتیا، با دست خالی و نه پز های عالی، وعده ها و چهره های دروغین ، پوپولیست و فاسد، اولین جشن نوروز رنگین کمانی را به هزینه شخصی با نیروی کار داوطلبانه و بدون هزینه ورودی برای عموم برگزار کرد. و در این جشن نوروز رنگین کمانی، فارسی زبانان غیر همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسی و یا به عبارتی فارسی زبانان غیر رنگین کمانی، حاضر شدند، و در کنار ما خواندند و رقصیدند و نوروز را جشن گرفتند. هر چند دل های ما خون بود.

و ما به عنوان اولین مجموعه فعال حقوق بشر ایرانی تبار و از خاور میانه، برای اولین بار و در مشارکت با سازمان عفو بین الملل با حضور در بزرگترین رویداد فارسی زبان سال، چهارشنبه سوری، در چادری که در آن با خوش آمدگویی به بازدید کنندگان، به اطلاع رسانی، آموزش، جمع آوری امضاء و کمک مالی برای سازمان عفو بین الملل پرداختیم، تاریخ ساز شدیم. چادرمان را آتش زدند، بدن های نحیف اما بی گناه مان را به تاراج شکنجه بردند اما آرمان ها و باورهایمان را نه.

امسال به دلیل شرایط خاصی که در اطلاعیه های قبلی به اطلاع حامیان فعالیت های دارما و مارتیا و مرکز عالی بین المللی حقوق بشر رسیده است، با اضافه کردن نوروز و چهارشنبه سوری به تقویم رنگین کمانی دارما و مارتیا، به استقبال سال 1399 خورشیدی میرویم. باشد که تقویم پارسه رسمآ خوش آمد گوی اعیاد و یادواره های تمامی اقلیت ها و اقوام، ازجمله اقلیت های جنسی و جنسیتی شود و باشد که دگرباشان جنسی به همراه عشق رنگین کمانی شان در کنار سفره هفت سین، در عید دیدنی ها و سیزده به در و دیگر دور همی های خانوادگی باستانی ایران زمین، به رسمیت شناخته شده و با آغوش باز پذیرفته شوند.

سال یکهزار و سیصد و نود و نه، آغازی در تقویم پارسه برای ادامه جنبش و حماسه انسانی.

بسته طلایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$100.00

بسته نقره ایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$50.00
بسته برنزی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$20.00
🔥52
ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥52

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر