جنایات کشورها برای نابودی حقوق بشر

به اشتراک بگذار:

دسترسی ام به حساب های کاربری ام در رسانه های اجتماعی یکبار در سال 2018 توسط کشورهای فاسد حذف شد. بار دیگر و اینبار در سومین تبعید باز هم حذف شد.

باز کردن حساب کاربری جدید هم کمکی نمیکنه. با اسم خودم حساب کاربری جدید باز کردم. باز و باز نمیشه مطلب پست کرد.

هوم آفیس!

سازمان ملل متحد!

رسیدگی کنید

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥8

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر