Sponsor

به اشتراک بگذار:

PackageQuantityPrice
بسته حمایتی طلایی$100.00
بسته حمایتی نقره ایی$50.00
بسته حمایتی برنزی$20.00
You are sponsoring
Featured Video Play Icon

پرده برداری تیلور سوئیفت از دلیل حمایتش از حقوق دگرباشان جنسی

این خواننده می گوید مواجهه با تبعات عدم حمایتش از حقوق دگرباشان جنسی به نوعی او را “پریشان” کرد. تیلور سوئیفت می گوید دلیل حمایت علنی اش از حقوق دگرباشان جنسی در ماه های اخیر، مشاهده عدم رعایت حقوق هر کسی که “مرد دگرجنسخواه سفیدپوست” نیست در جامعه امروز ایالات متحده است. این خواننده که […]
🔥1.1 K
 
به اشتراک بگذار: