Sponsor

به اشتراک بگذار:

PackageQuantityPrice
بسته حمایتی طلایی$100.00
بسته حمایتی نقره ایی$50.00
بسته حمایتی برنزی$20.00
You are sponsoring
Featured Video Play Icon

عیدی دارما و مارتیا

دارما و مارتیا در طی سالها تلاش عینی و عملی برای حقوق مدنی، شهروندی و بشری انسانها از جمله دگرباشان جنسی، همواره در راه آموزش، اطلاع رسانی و کنشگری پیشرو و پیروز بوده است. در زمانی که جامعه فارسی زبانان با از هم گسیختگی و واگرایی که با هدف نابودی هر جنبش عدالت گسترانه ایی […]
🔥568
 
به اشتراک بگذار: