فعال حقوق دگرباشان جنسی مصری تایوان را “جزیره امید” حقوق دگرباشان جنسی میداند.

عمر شريف جورج، فعال جنبش دگرباشان جنسی مصری از تایوان به عنوان “جزیره امید” حقوق دگرباشان جنسی یاد کرده است. او که در روز شنبه (10…

کوراسائو، غرور را با کروز دریایی نوی گی تون در دریای کارائیب جشن می گیرد.

جزیره رویایی کوراسائو در دریای کارائیب جنوبی به زودی جامعه ی دگرباشان جنسی را جشن خواهد گرفت. امسال و برای ششمین سال، این جشن پایتخت این…