حمله پلیس به شرکت کنندگان رژه غرور دگرباشان استانبول و دستگیری دهها نفر

با وجود به توافق رسیدن در آخرین لحظه برگزراکنندگان رژه غرور دگرباشان با پلیس، رژه غرور دگرباشان در استانبول مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت.…

واکنش گروه عراقی به کشتار دگرباشان جنسی با ایجاد پوسترهای حمایت از آنها

پوستر به زبان عربی می نویسد: “کشتن رژه زندگی را متوقف نخواهد کرد.” یک گروه عراقی با ایجاد پوسترهای بیشتری در حمایت از دگرباشان جنسی…