برنامه كاربردي دوستيابي هورنت در مورد ممنوعيت مسلمان به رييس جمهور ترامپ حمله نمود.

يكي از برجسته ترين برنامه هاي كاربردي دوستيابي همجنسگرايان از سياست مهاجرت رييس جمهور ترامپ انتقاد كرده است. هورنت پيامي به كاربران فرستاد كه حمايتش…
واتس اپ جان بچت!
واتس اپ جان بفرست!