حمله پلیس به شرکت کنندگان رژه غرور دگرباشان استانبول و دستگیری دهها نفر

با وجود به توافق رسیدن در آخرین لحظه برگزراکنندگان رژه غرور دگرباشان با پلیس، رژه غرور دگرباشان در استانبول مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت.…
واتس اپ جان بچت!
واتس اپ جان بفرست!