هیلاری سوانک می گوید که تراجنسی ها “برای فضا” در هالیوود مبارزه می کنند.

پیرو اختلاف نظرهای در مورد نحوه انتخاب بازیگران نقش تراجنسی در فیلم ها، ستاره فیلم “پسران گریه نمی کنند”، هیلاری سوانک در مورد نقش آفرینی…