جامعه تراجنسی های بنگلادش پنج سالگی به رسمیت شناخته شدن اش را جشن میگیرد.

تراجنسی های بنگلادش،  روز یکشنبه (11 نوامبر) پنج سالگی به رسمیت شناخته شدن تراجنسی ها در این کشور را جشن گرفتند. دولت بنگلادش در سال…

شرکت صد و سی و هفت هزار نفر در رژه غرور تایوان در حمایت از برابری در ازدواج

در روز شنبه (27 اکتبر)، 137 هزار نفر از مردم  تایوان، برای اعمال فشار به شهروندان این جزیره برای به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان در…

طرح ازدواج همجنسگرایان در اواخر هفته جاری در مجلس نمایندگان ایرلند شمالی

کنور مک گین، نماینده مجلس حزب کارگر اهل شمال ایرلند، که هفته گذشته برای تلاش هایش برای قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان، توسط PinkNews “سیاستمدار سال 2018” نامیده…

اولین ازدواج رنگین کمانی اتریش در مسیر قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان

در روز جمعه (12 اکتبر)، دو زن خوشبخت به عنوان اولین زوج همجنسگرایی که در اتریش ازدواج میکنند، در یک مراسم خصوصی ازدواج کردند. این موضوع حدود 10…

رفراندوم رومانی در مورد برابری در ازدواج: “آیا سکوت بهترین دفاع در برابر همجنسگراهراسی است؟”

همه پرسی درمورد ازدواج همجنسگرایان در رومانی در جریان است. تقاضا برای برگزاری این رفراندوم از سوی جنبش دگرباشان جنسی نبود، بلکه از سوی چند…

دادگاه عالی رومانی پیش از همه پرسی به نفع حقوق دگرباشان جنسی رای داد.

پیش از برگزاری همه پرسی در آخر هفته آتی، دادگاه عالی رومانی به نفع برابری زوج های دگرباش جنسی تصمیم گرفت. این دادگاه قانون اساسی،…

دولت اسکاتلند در مورد آینده مشارکت های مدنی جلسات مشاوره برگزار میکند.

دولت اسکاتلند، برای تصمیم گیری در مورد آینده اتحادهای مدنی، تحقیق سه ماهه ایی را اجراء خواهد کرد. نتیجه این تحقیقات میتواند به تعمیم قانون…