رسیدن ایرلند به مرحله نهایی مسابقه یورویژن امسال با آهنگی با مضمونی همجنسخواهانه

خواننده دوست داشتنی ایرلندی، رایان اوشاقنسی، این شنبه و در فینال مسابقه موسیقی یورویژن، هنرنمایی خواهد کرد. رسیدن این خواننده به مرحله نهایی یورویژن موجب…