انتقام نهایی: بازیگر همجنسگرا SNL جف شسنز همجنسگراستیز را به آلاباما بدرقه کرد.

هنگامی که از اعضای کابینه ترامپ صحبت میشود، ممکن است هیچ کدام ازنفرت انگیز از جف سشنز، دادستان کل اخراج شده وجود نداشته نباشد. او…

ایده مشوق قانون همجنسگراستیز اندونزی: “همجنسگرایی یک بیماری است.”

یک منطقه در اندونزی در حال تدوین قانونی همجنسگراستیز مبتنی بر ایده بیماری انگاری همجنسگرایی است. بر اساس گزارش جاکارتا، سوپایح هادی، رقیب کوتاوارینگین، ضمن…

جامعه تراجنسی های بنگلادش پنج سالگی به رسمیت شناخته شدن اش را جشن میگیرد.

تراجنسی های بنگلادش،  روز یکشنبه (11 نوامبر) پنج سالگی به رسمیت شناخته شدن تراجنسی ها در این کشور را جشن گرفتند. دولت بنگلادش در سال…