صفحه دگرباشان كاخ سفيد پس از سوگند ترامپ سريعا حذف شد.

احتمالا كاخ سفيد تحت دولت ترامپ-پنس به اين زودي ها توسط لامپ هاي رنگينكمان چراغاني نخواهد شد.

هركس كه مدت كوتاهي پس از مراسم سوگند ترامپ، نگاهي به صفحه دگرباشان كاخ سفيد انداخت، تنها يك تصوير لبخندزنان از ترامپ و مايكپنس معاون رييس جمهور را پيدا مي كند.

و پس از چند دقيقه، اين صفحه تماما حذف شد.

تحت رياست جمهوري پيشين باراكاوباما، دستاوردهاي تاريخي بر اين صفحه برجسته شده بود.

اين دستاوردها شامل قانوني شدن ازدواج همجنس و پايان سياست نپرس، نگو در ارتش بود.

اين صفحه همچنين حكم اجرايي اوباما را برجسته كرده بود كه طبق آن پيمانكاران فدرال و پیمانکاران فرعی را از تبعيض بر پايه گرايشجنسي يا هويتجنسيتي ممنوع مي كند.

ترامپ وعده داده بود كه بسياري از احكام اجرايي اوباما را خنثي كند و اينكه او مخالف ازدواج همجنس است.

پنس، فرماندار اينديانا، قانوني را امضا نمود كه تبعيض كسب و كارها عليه افراد دگرباش بر پايه باورهاي مذهبي قانوني را قانوني نمود.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/white-house-lgbt-page-quickly-taken-trump-swearing/

امتیازدهی:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.