بتی دجنرس در ناباوری سوء استفاده جنسی از الن: “با این پشیمانی زندگی می کنم.”

بتی دجنرس روز31 ماه مه بیانیه ای در واکنش به عدم باور سوءاستفاده جنسی از دخترش توسط او منتشر کرد.

الن برای اولین بار در نمایش جدید دیوید لترمن در Netflix از موارد سوء استفاده جنسی پرده برداشت. او گفت که این سوء استفاده ها زمانی که او فقط پانزده یا شانزده ساله بوده است، توسط پدرخوانده اش صورت گرفته است.

این ستاره توضیح داد که پدرخوانده اش از تشخیص سرطان پستان مادرش به عنوان روشی برای فریب الن برای لمس سینه های او استفاده کرده است. الن به لترمن گفت: “او زمانی که مادرم خارج از شهر بود به من گفت که در سینه ماردم توده ایی را احساس کرده است اما از آنجا که نمیخواهد او را ناراحت کند؛ لازم است که سینه های مرا لمس کند.من نمیدانستم که بدن ها و سینه ها متفاوتند در نتیجه او توانست مرا متقاعد کند که باید سینه هایم را لمس کند. و به این کار ادامه داد.”

الن سپس در مورد اینکه که چگونه طرح ماجرای سوء استفاده جنسی توسط ناپدری اش با ناباوری مادرش بتی روبرو شد، سخن گفت. مادر الن پس این وقایع هجده سال دیگر با ناپدری او زندگی کرد تا نهایتا تصمیم به طلاق از او گرفت. وقتی بتی با شوهرش در مورد اتهام سوء استفاده جنسی از الن رو در روشد، او ادعا کرد که الن دروغ می گوید.

الن در طول این مصاحبه، گفت که مادرش در حال حاضر به خاطر عدم باور آزار جنسی الن توسط همسر سابقش متاسف است. او گفت: “من هرگز نباید حفاظت از مادرم را بر حفاظت از خودم مقدم میدانستم. من حتی برای چند سال در مورد این آزارهای جنسی سکوت کردم و به او چیزی نگفتم.”

بتی دجنرس در بیانیه اش گفته است: “اکنون می دانم که سخن گفتن از آزار جنسی یکی از سخت ترین کارهایی که پس از وقوع آن باید انجام شود.”

سپس او ادامه داد: “من دخترم را دوست دارم و از اینکه توانایی شنیدن گفته هایش در مورد وقوع وقایع را نداشتم متاسفم. با این پشیمانی زندگی میکنم، پشیمانی که آنرا برای هیچ والدین دیگری نمیخواهم.”

بتی دجنرس 89 ساله به طور مرتب در نمایش تلوزیونی بسیار موفق دخترش، شرکت میکند.


منبع:
https://www.gaystarnews.com/article/betty-degeneres-sexual-abuse/#gs.i7tx8y

ما همه جا هستیم آزاد و برابر:

در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.

شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:

Open in Spotify

امتیازدهی: