کلیشه های منفی در رسانه ها از زنان دگرباش

یک نظرسنجی نشان داده است که بیش از 90 درصد از زنان دگرباش جنسی احساس می کنند که در رسانه های مردمی به طور منفی کراتینه شده اند.

این نظرسنجی که توسط سازمان رسانه ای UM انجام شده است، 500 زن را که خود را دگرباش جنسی میدانند، مورد بررسی قرار داده است. این نظرسنجی از شرکت کنندگان خواست تا برخی از کلیشه های مضر رایج در مورد زنان دگرباش جنسی در رسانه های محبوب را شناسایی کنند.

شناسایی کلیشه های مضر در رسانه ها:
82 درصد از پاسخ دهندگان به کلیشه ای اشاره می کنند که در رابطه جنسی همجنسگرایانه بین دو زن، یکی نقش “مرد” و دیگری نقش زن را ایفاء میکند.

در جای دیگری، 75 درصد از شرکت کنندگان با تصویر کلیشه ای از زنان دگرباش با موهای کوتاه مواجه شدند و 74 درصد از آنها گفتند که رسانه ها با ارائه این تصویر کلی قصد ترویج مدل “بچ و مردانه” برای زنان دگرباش جنسی را دارند.

شرکت کنندگان همچنین کلیشه معرفی زنان دگرباش جنسی به عنوان مردستیز را توهین آمیز دانستند و 57 درصد به این کلیشه ای که “آنها به دلیل تجربه بدی که با یک مرد داشته اند دگرباش جنسی شده اند”، اعتراض کرده اند.

پاسخ دهندگان فیلم ها را به عنوان بدترین (با رکورد51 درصد) و شو های تلویزیونی (با  رکورد 50 درصد) روش های رسانه ایی ترویج تصویر توهین آمیز یا مخدوش از زنان دگرباش جنسی، رده بندی کردند.

در همین حال، 40 درصد گفتند فرهنگ مشاهیر، کلیشه های منفی درباره جامعه آنها را ترویج می کند.

رسانه ها تمایلی به نمایندگی زنان دگرباش ندارند:
85 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مایل به نمایندگی بهتری از زنان دگرباش جنسی درتلوزیون و دولت هستند. 80 درصد فکر می کنند که رسانه ها به دلیل ریسک های مربوط به جذاب نبودن چنین نمایندگی هایی برای مخاطب اکثریت، از نمایندگی آنها دوری می کنند.

61 درصد گفتند که دلیل عدم تمایل رسانه ها به نمایندگی از آنها، عدم پذیرش هویت زنان دگرباش جنسی توسط آحاد جامعه است. 83 درصد معتقدند که جامعه در تلاش برای انکار وجود زنان دگرباش جنسی است و 86 درصد از آنها گفتند مردان دگرباش جنسی از امکانات و شانس بیشتری در رسانه ها نسبت به زنان دگرباش برخوردارند.

82 درصد اظهار داشتند که اگر رسانه ها توانسته بودند از عهده نمایندگی زنان دگرباش جنسی در تبلیغات بر بیایند، زودتر آشکارسازی کرده بودند و 91 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که آنها با حجم ترسناکی از مردسالاری در جامعه روبرو هستند.

در حالی که برخی از کلیشه ها توسط شرکت کنندگان تنها توهین آمیز دیده می شد، برخی دیگر به شدت توهین آمیز بودند.

مایکل براون، سرپرست بینش در UM، گفت که این گروه همواره با “نگرانی از ننگ” دست و پنجه نرم میکند.

او گفت: “برندها و رسانه ها باید به نمایندگی درست و مشاهده پذیری زنان دگرباش جنسی کمک کنند و کلیشه های آسیب زننده از آنها را به چالش بکشند. این رویکرد میتواند به از میان بردن موانع اجتماعی کمک کند.”


منبع:

https://www.pinknews.co.uk/2019/05/30/90-percent-queer-women-negative-stereotypes-media/

ما همه جا هستیم آزاد و برابر:

در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.

شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:

Open in Spotify

امتیازدهی: