جرم زدایی همجنسگرایی توسط دادگاه عالی بوتسوانا

دادگاه عالی بوتسوانا دومین در طول یک هفته گذشته در جنوب آفریقاست که همجنسگرایی را جرم زدایی میکند. دادگاه عالی در گابورون – پایتخت بوتسوانا – روز سه شنبه (11 ژوئن) حکم یکجانبه خود در این رابطه را صادر کرد.

دادگاه تصریح کرد که بندهای 164 و 167 قانون مجازات بوتسوانا که “رفتارهای جنسی علیه نظم طبیعت” را غیرقانونی میداند، خلاف قانون اساسی است.

پیش از حکم، بند 164مجازات تا هفت سال زندان را متوجه متهمین کرده است.

دادگاه عالی بررسی این پرونده را پس از دادخواست یک مرد همجنسگرا با نام مستعار ال.ام برای حذف بند 164 آغاز کرد. گروه حمایت ازدگرباشان جنسی پیشرو بوتسوانا، LEGABIBO، در جریان رسیدگی به این دادخواست به دادگاه کمک کرد.

در حین بررسی این دادخواست توسط قضات طافا، لبورو و دوب، مدافعان حقوق دگرباشان جنسی و حقوق بشر، در محل برگزاری دادگاه حضور داشتند. قضات به اتفاق آراء مسائلی شامل حق انتخاب شریک زندگی و “انتخاب نحوه د رفتار جنسی” را جزیی از حق حفظ حریم خصوصی افراد دانستند.

لوبورو در این حکم گفت: “هویت جنسی بیان مد نیست. این یک ویژگی مهم شخصیت فرد است. بیان جنسی افراد یک امر خصوصی است.”

تمامی قضات بندهای 164 و 165 قانون مجازات را تبعیض آمیز دانستند.

لوبورو گفت: “افکار عمومی در مواردی مانند این موضوع مرتبط است اما تصمیم گیرنده نیستند. تصمیم گیری در مورد حقوق اساسی چیزی ماورای صلاحیت دیدگاه عمومی است.”

لوبورو همچنین گفت: “منافع عمومی” در جرم انگاری همجنسگرایی نیست. چطور منافع عمومی میتواند توجیح چنین قانونی باشد؟ قاضی گفت: “هیچ کس نباید قربانی شود.”

منبع:

https://www.gaystarnews.com/article/botswanas-high-court-has-decriminalized-homosexuality/#gs.ilg19h

ما همه جا هستیم آزاد و برابر:

در حین خواندن مقاله، به آهنگ های رنگین کمانی گوش کنید.

شما میتوانید همچنین، آهنگ های مورد علاقه تان را به این لیست اضافه کنید:

Open in Spotify

امتیازدهی: