Sponsor

به اشتراک بگذار:

PackageQuantityPrice
بسته حمایتی طلایی$100.00
بسته حمایتی نقره ایی$50.00
بسته حمایتی برنزی$20.00
You are sponsoring

حمایت مالی از دارما و مارتیا

سالها پیش و از هنگام آغاز به کار دارما و مارتیا، زمانی که رویداد های بین المللی، انتشار مطالب آموزشی، خبری، علمی و چند رسانه ایی ما آغاز شد، زمانی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر درخاورمیانه و فرای این منطقه جغرافیایی، از جان و مال مان بی دریغ و بی وقفه بخشیدیم و تابیدیم […]
🔥67
 
به اشتراک بگذار: