دولت اسکاتلند در مورد آینده مشارکت های مدنی جلسات مشاوره برگزار میکند.

دولت اسکاتلند، برای تصمیم گیری در مورد آینده اتحادهای مدنی، تحقیق سه ماهه ایی را اجراء خواهد کرد. نتیجه این تحقیقات میتواند به تعمیم قانون…

مقایسه فعالان حقوق دگرباشان جنسی با نازی ها توسط روزنامه رومانیایی

یک روزنامه پیشرو رومانیایی برای انتشار تصویر یک مبدل پوش در لباس سرباز نازی مورد انتقاد قرار گرفته است. تصویر منتشر شده در صفحه اول روزنامه…

به چالش کشیده شدن همه پرسی ازدواج همجنسگرایان توسط گروه های حقوق بشری رومانی

گروه های حقوق بشرس در رومانی برای جلوگیری از برگزاری رفراندوم در مورد تعریف ازدواج شکایت قانونی کرده اند. این همه پرسی قرار است که در…

کوکا کولا، آی بی ام و سایر شرکت ها خواستار ازدواج برابر در ایرلند شمالی هستند.

بیش از دوازده کسب و کار و کارفرمایان یک نامه مشترک را در حمایت از ازدواج همجنسگرایان در ایرلند شمالی امضا کرده اند. ایرلند شمالی…

ارائه درخواست برگزاری رفراندوم توسط حامیان ازدواج برابر در تایوان

روز سه شنبه (3 سپتامبر)، اعضای جامعه دگرباشان جنسی در تایوان دادخواستی برای برگزرای رفراندوم در مورد برابری در ازدواج ارائه دادند. این حرکت مبارزه برای…

سین فین می گوید دولت بریتانیا “منع شرم آور” برابری در ازدواج در ایرلند شمالی را تسهیل کرده است.

سین فین دولت انگلیس را برای تسهبل “حق شرعی” منع برابری در ازدواج در ایرلند شمالی مورد انتقاد قرار داده است. ایرلند شمالی در حال…

مخالفان محافظه کارتایوان به دنبال برگزاری رفراندوم برای ازدواج همجنسگرایان

مبارزان محافظه کار در تایوان روز سه شنبه تلاش کردند تا کشور را از مسیر قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان دور کنند. بر اساس صفحه فیسبوک…

قناد پرونده ازدواج همجنسگرا در دیوان عالی کشور آمریکا – این بار با یک تراجنسی به دادگاه میرود.

چند ماه پس از رای دیوان عالی کشور در مورد پرونده قنادی Masterpiece در قابل مجمع حقوق شهروندی کلرادو، جک فیلیپس صاحب این قنادی با شکایتی…