ازدواج همجنسگرایان در هجده ماه آینده در کاستاریکا قانونی میشود.

امروز دیوان عالی کشور کاستاریکا تصریح کرد که قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان اجتناب ناپذیر است. این حکم، مدت 18 ماه را برای قانونگذاران برای اعمال تغییرات…