ممانعت ترکیه از برگزاری فستیوال فیلم دگرباشان جنسی آلمان به دلیل نگرانی های امنیتی

یک جشنواره فیلم دگرباشان جنسی آلمانی در ترکیه لغو شده است.دفتر استانداری در آنکارا روز چهارشنبه جلوی برگزرای فستیوالی که قرار بود در طول آخر…
واتس اپ جان بچت!
واتس اپ جان بفرست!