گروه پيشاهنگان پسر اعلام كردند كه آنها به پسران دگرجنس گونه اجازه مي دهند تا به آنها بپيوندند.

گروه پيشاهنگان پسر آمريكا روز دوشنبه اعلام كردند كه اين گروه دارد ممنوعيتش درباره پسران دگرجنس گونه را بر مي دارد، مي گويد كه سياستي…

برنامه كاربردي دوستيابي هورنت در مورد ممنوعيت مسلمان به رييس جمهور ترامپ حمله نمود.

يكي از برجسته ترين برنامه هاي كاربردي دوستيابي همجنسگرايان از سياست مهاجرت رييس جمهور ترامپ انتقاد كرده است. هورنت پيامي به كاربران فرستاد كه حمايتش…
واتس اپ جان بچت!
واتس اپ جان بفرست!