به کودکی که هرگز زاده نشد.

به اشتراک بگذار:

روز جهانی زن یا روز درخت هایی که ایستاده میمیرند؟

نه هر زنی شایسته قدردانی و بزرگداشت است و نه هر مردی ستمگر و زورگو. و اما روز زن، درباره برابری حقوق و فرصت های زنان نه در برابر که در کنار مردان، تراجنسی و جنسیتی ها و افراد با جنسیت غیر دوگانه است.

چگونه چنین روزی به یادبود درخت ها (زنان، انسانهای با ریشه های عمیق و ایستادگی و بردباری و توان نا متناهی) تبدیل شد؟ از همان روزی که اوریانا فالاچی به کودکی که هرگز زاده نشد نامه نوشت. حوا به دست آدم کشته شد و زنانگی، به عنوان جنسیت دوم اگر نه کمتر، در قوانین نانوشته ارتجاعی دنیا، منظور شد.

برای انسان نوی امروز شاید، تبریک و شادباش گویی چنین روزی مد روز و نشانه ایی از روشنفکری باشد، در حالیکه، روشنفکر و انسان واقعی تنها این روز را یادآوری، و تعاریف کهنه و قوانین نا نوشته را در عمل پاک و نابود میکند.

روز جهانی زن، روز درخت هایی که با صورت های بزک کرده، لباس های تنگ، کفش های پاشنه بلند، صورت با سیلی سرخ شده اگر نه کبود، روز زن، روز درخت های خسته از بار سنگین و فشار بی پایان و قدرناشناخته و تحمیلی بی جیر و مواجب زندگی، روز درخت هایی که اهریمن برای به سخره گرفتن و تحقیر و نابودی شان، از تمسخر هیچ چیزی، از زیبایی و طراوت و توانایی و عشق شان تا ریشه هایشان، دریغ نکرد، یاد باد…

برای حمایت مالی از ما با کارت های اعتباری از گزینه های زیر استفاده کنید. در صورت تمایل به ارسال مستقیم حمایت مالی توسط سیستم بانکی، از لینک “از فعالیت های ما حمایت کنید!” در زیر استفاده نمایید.

بسته طلایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$100.00

بسته نقره ایی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$50.00
بسته برنزی حمایت مالی از دارما و مارتیا
$20.00
🔥38

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥38

درباره نویسنده مطلب

امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

Technologist & Human Rights Activist تکنولوژیست و فعال حقوق بشر